top of page

Walkietalkie produces content and head up projects. We produce books and stories, film, educational materials and information, on all media platforms, including digital, print, video and social. We collaborate with a wide network of writers, photographers. illustrators, designers and other clever people. Our clients include The World’s Children’s Prize Foundation, The Living History Forum, Swedish Radio, IKEA and UNESCO.

Walkietalkie skriver text och driver projekt. Vi producerar reportage, böcker, film, läromedel och informationstexter på alla olika plattformar inklusive digitala, tryckta, film och sociala medier. Utöver fasta medarbetare har vi ett brett nätverk av skribenter, fotografer, illustratörer och andra smarta personer. Bland våra uppdragsgivare finns World’s Children’s Prize Foundation, Forum för levande historia, Regeringskansliet, Sveriges Radio, IKEA och UNESCO.

ABOUT/OM

bottom of page