top of page

ABOUT/OM

Walkietalkie produces content and heads up projects. We produce books and stories, films, educational materials, and information on all media platforms, including digital, print, video and social. We collaborate with a wide network of writers, and photographers. illustrators, designers, and other clever people. Our clients include The World’s Children’s Prize Foundation, The Living History Forum, Swedish Radio, Utrikespolitiska institutet (UI), The Swedish Arts Council and IKEA Museum.

Walkietalkie skriver text och driver projekt. Vi producerar reportage, böcker, film, läromedel och informationstexter på alla olika plattformar inklusive digitala, tryckta, film och sociala medier. Utöver fasta medarbetare har vi ett brett nätverk av skribenter, fotografer, illustratörer och andra smarta personer. Bland våra uppdragsgivare finns World’s Children’s Prize Foundation, IKEA Museum, Forum för levande historia, Utrikespolitiska institutet (UI), Kulturrådet och Sveriges Radio.

bottom of page